Dataskydd

Denna sida innehåller specifikt information om behandlingen av personuppgifter på vår webbplats. Övergripande information om behandlingen av personuppgifter i vårt företag finns här.

1. Vem tillhandahåller dessa sidor?

Personuppgifter som samlas in under användningen av dessa internetsidor registreras, bearbetas och används av Dr. Loges + Co. GmbH eller av dotterbolaget Dr. Loges Nordics AB. I det följande förkortar vi namnet på dessa företag till Dr. Loges. Dr. Loges är ansvarigt i den mening som avses i gällande dataskyddslag och samtidigt leverantören i den mening som avses i Telemedia Act. Vår adress och ytterligare detaljer angående Dr. Loges finns på sidan ”Företagsuppgifter”. Vissa av våra webbsidor innehåller länkar till sidor som erbjuds av andra leverantörer. Vi ansvarar inte för innehållet på sidor som är länkade på detta sätt, inte ens för att skydda dataskyddet under besök på dessa webbplatser. Länkar till andra leverantörer kan alltid kännas igen som sådana. Om du är osäker: alla Dr. Loges-sidor innehåller en länk till vår ”Företagsuppgifter”-sida.

2. Vilken sorts personuppgifter lagrar vi?

I princip kan du besöka våra webbsidor utan att avslöja din identitet. Vi behöver dock några personliga uppgifter från dig för vissa av våra erbjudanden. Det gäller till exempel sändning av informationsmaterial, deltagande i pristävlingar eller svar på enskilda förfrågningar. I alla dessa fall lagrar vi bara de uppgifter som du själv anger. Vi lagrar IP-adressen som tilldelats din dator under ditt besök på våra webbsidor, i den mån det är nödvändigt för att skicka de besökta sidorna till din dator. Vi behandlar information på de sidor du anropar från vår webbplats för att sammanställa användningsstatistik; se 6a

3. Syfte med behandling av personuppgifter

I princip använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål som anges vid den tidpunkt då uppgifterna registreras: Exempel på detta är att överföra information som du begär, att behandla beställningar eller att genomföra pristävlingar. Vi använder inte dina personuppgifter för reklamändamål, för marknadsundersökningar eller för opinionsundersökningar om vi inte uttryckligen hänvisar till detta och du uttryckligen har samtyckt till att dina uppgifter används för nämnda syfte. Vi använder uppgifter om dina besök på våra webbsidor och dina uppmaningar till vårt nyhetsbrev via e-post i form av anonym statistik, utan någon personlig referens.

4. Överföring av personuppgifter

Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter till tredje part i princip. När du anropar våra webbsidor överförs dock din nuvarande IP-adress i förkortad form och data om din användning av vår webbplats till Google för att generera användningsstatistik. Mer information i detta sammanhang finns under 6a.

Externa tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för våra räkning i den mening som avses i dataskyddslagen är avtalsenligt skyldiga att följa alla gällande dataskyddsregler. Europeiska leverantörer betraktas inte som tredje parter enligt dataskyddslagar.

5. Hur bearbetar vi uppgifterna om registrerade användare?

a) Information för specifika discipliner

På grund av lagkrav är vissa delar av vår webbplats endast tillgängliga för användare från vissa specifika discipliner, såsom apotekare, läkare och deras personal. Innan du kan öppna sådana sidor måste du registrera dig som användare hos DocCheck Medical Services GmbH (www.doccheck.de). Om du använder ett användar-ID som är registrerat hos DocCheck skickar vi en autentiseringsförfrågan till DocCheck varje gång en skyddad sektion anropas. Detta kontrolleras där utan att vi får några detaljer om din identitet.

b) Bilddatabas

Vår digitala bilddatabas är en exklusiv tjänst för våra affärspartners från farmaci, press, reklam, handel och medicin. Om du tillhör en av dessa yrken och fortfarande inte har tillgång till vår bilddatabas kan du begära dina åtkomstdata (användar-ID och lösenord) genom att fylla i ansökningsblanketten som finns på vår webbplats. Vi använder de uppgifter som samlas in där enbart för att verifiera din rätt till tillgång. Vi analyserar hur ofta bilderna i databasen anropas för att ge det mest behovsbaserade urvalet av bilder som möjligt. Som användare förblir du anonym under alla dessa utvärderingar. Detsamma gäller om du har loggat in på specialområdet, där bilddatabasen också är tillgänglig för dig utan ytterligare åtkomstverifiering.

6. Användingsanalyser

a) Användning av vår webbplats

Vi analyserar hur besökare använder våra webbsidor för att utforma vår internetnärvaro på bästa möjliga sätt.

För detta ändamål använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst som drivs av Google Inc., USA. När du anropar en av våra webbsidor laddas ett program (Java-Script) upp till din dator från en Google-server och körs. En cookie sparas sedan på din dator, som innehåller information om din användning av våra webbsidor. Detta inkluderar namnet på den hämtade webbsidan, tid och datum för uppringningen och en unik identifieringskod som genereras för din webbläsare. Denna information överförs till Google och lagras i datorsystem, varav en del finns utanför Europa, nämligen i USA. Teknisk information om din dator överförs också, till exempel webbläsartyp, operativsystem och skärmupplösning.

Google behandlar denna information för våra räkning för att utvärdera hur du använder vår närvaro på Internet, för att sammanställa statistik för oss om användarnas beteende för alla besökare, inklusive en grov bestämning av deras plats, och för att tillhandahålla ytterligare tjänster för oss i samband med användningen av Webbplats och Internet. Du förblir anonym under hela denna utvärdering av användningsbeteende.

Googles spårningskoder som distribueras på denna webbplats använder funktionen ”anonymizeIp ()”. Detta innebär att IP-adresser endast behandlas i förkortad form och därför utesluter en direkt hänvisning till en viss person. Din fullständiga IP-adress används endast för att överföra programrutiner och data i din webbläsare som krävs för att analysera användningen. den lagras varken eller kombineras med annan data från Google. När du bedömer användningsbeteendet ingår din IP-adress som högst i förkortad form. Det är inte möjligt att tilldela användningsdata till din person från den förkortade IP-adressen. Detsamma gäller i den mån Google själv utnyttjar din användningsinformation.

Dessutom använder den här webbplatsen Google Analytics-rapporter om demografiska egenskaper, som använder data från intresserad reklam från Google och besökardata från tredjepartsleverantörer (t.ex. ålder, kön och intressen). Dessa data kan inte spåras tillbaka till en viss person och kan inaktiveras i displayinställningarna när som helst.

Om du helt vill utesluta dina besök på våra webbsidor från våra användningsanalyser kan du ladda ner ett tillägg för din webbläsare från denna Google-sida; alla vanliga webbläsare stöds. Programrutinen (Java Script) som krävs för att registrera dina användningsdata körs då inte och analyscookies lagras inte av din webbläsare. – Om du förklarar en allmän blockering av lagring av kakor med hjälp av en lämplig inställning i din webbläsare, stänger detta också av analysen av ditt användningsbeteende av Google Analytics.

b) Användning av vårt nyhetsbrev

På samma sätt i syfte att uppnå en optimal design behåller vi statistik över användningen av vårt e-post nyhetsbrev. Till exempel räknar vi hur många prenumeranter som öppnar ett skickat nyhetsbrev och hur många av dem klickar på länkarna till vissa webbsidor som erbjuds i nyhetsbrevet. Vi markerar länkarna i varje utgåva av nyhetsbrevet för dessa räkningar och tilldelar en annan identifierare till varje abonnent, även om vi inte lagrar någon form av koppling mellan dessa identifierare och e-postadresser eller annan data som identifierar prenumeranter. Statistiken över användningen av vårt nyhetsbrev innehåller inga referenser till personer och vi använder dem inte för att adressera vissa grupper av prenumeranter på något särskilt sätt. – Vi analyserar användningen enligt beskrivningen endast i den mån prenumeranter beställer nyhetsbrevet i HTML-format. Vi skickar nyhetsbrev i rent textformat utan att göra ytterligare analyser.

7. HTTP-kakor

Cookies är små filer som sparas på din dator när du öppnar våra webbsidor. Om du kommer till andra sidor på vår webbplats vid ett senare tillfälle överförs innehållet i dessa cookies till oss.

Dessa cookies sparas i en fil i din webbläsare. Några av dessa kakor innehåller information om ditt senaste besök på en av våra webbsidor och även en konstgjord identifikationskod som gör det möjligt att göra en ungefärlig uppskattning av antalet nya eller återkommande besökare. Vi överför denna information till Google i syfte att använda analyser. Mer information om dessa cookies och alternativen för att förhindra att dessa lagras finns under 6a. – Vi använder också data från cookies för att ge åtkomst till sidor reserverade för registrerade användare efter en lyckad inloggning. se 5. – Vi använder ibland cookies i omröstningar bland våra webbbesökare för att identifiera multipeldeltagande. Dessutom betyder dessa att vi inte behöver be dig om data i efterföljande skärmformulär som du redan har angett någon annanstans.

Dr. Loges kombinerar inte de data som sparats i kakor med andra uppgifter på något sätt som gör det möjligt för oss att hänvisa till din person.

Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att förhindra att HTTP-cookies sparas. Du kommer då fortfarande att kunna använda vår webbplats. Du kan radera lagrade cookies på en gång. Detaljer om denna procedur finns i webbläsarens hjälpfil.

8. Vad kan du göra för att begränsa behandlingen av dina uppgifter?

Du kan när som helst återkalla ditt tillstånd som du har gett för behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst säga upp ditt abonnemang på Dr. Loges nyhetsbrev genom att följa länken i varje utgåva. Du kan i allmänhet också förhindra att dina uppgifter används för reklamändamål. För att göra det, skicka bara ett meddelande till vår kontaktadress som anges nedan. Om du vill stoppa anropandet av sidor som ingår i våra analyser av användningen, läs anteckningarna under 6a.

9. Säkerhet

Dina personuppgifter lagras i en säker driftsmiljö hos Dr. Loges och är tillgängliga där endast för auktoriserade kontor. Data som du avslöjar till oss i en onlineapplikation överförs i krypterad form; annars är informationen som överförs mellan din dator och vår internetserver vanligtvis okrypterad.

10. Information och korrigeringar

På begäran kommer vi när som helst att ge dig information om huruvida vi har lagrat data om din person och i så fall arten av dessa. Vi kommer naturligtvis att korrigera eventuella falska uppgifter. Om du vill att information eller korrigeringar ska göras, vänligen kontakta oss. Adressen finns under rubriken ”Kontakt”.

11. Revision av denna dataskyddsförklaring

Det kan bli nödvändigt för oss att revidera våra säkerhets- och dataskyddsarrangemang (t.ex. på grund av teknisk utveckling). I sådana fall kommer vi också att revidera denna deklaration om dataskydd. Den nuvarande versionen av deklarationen gäller.

12. Kontakt

Om du vill återkalla ditt tillstånd som du har gett för användningen av dina personuppgifter eller om du i allmänhet vill stoppa att dina uppgifter används för reklam eller marknadsundersökningar, skicka ett e-postmeddelande eller ett brev till följande adress:

Dr. Loges Nordics AB
Gustavslundsvägen 143, 5tr
SE-167 51 Bromma

info@loges.se