Upptäck duroLoges® osteo – för bibehållandet av en normal benstomme!

Vår benstomme innehåller många mineraler. Skelettet är föremål för en ständigt pågående benmetabolism, med en hastighet som förnyar benstommen på sju år.

Vår bentäthet ökar kontinuerligt från födseln, men når maximal nivå när vi är mellan 25 och 30 år gamla. Därefter förlorar vi sedan mer benmassa än vi förnyar. För att bibehålla en stark benstomme behövs därför, förutom träning, också ett tillräckligt intag av viktiga näringsämnen.

duroLoges® osteo är ett kosttillskott för benstommen med kisel, kalcium, vitamin D3 och vitamin K2*.

*Kalcium behövs för, och vitamin D samt vitamin K bidrar till, att bibehålla en normal benstomme.

Vad är speciellt med duroLoges® osteo?

duroLoges® osteo innehåller i en och samma produkt; kalcium, vitamin D3, vitamin K2 och kisel, som alla är essentiella ämnen för benmineraliseringen:

  • Kalcium spelar en viktig roll för att bibehålla en normal benstomme**, och viktigt för skelettets styrka och hårdhet.
  • Vitamin D bidrar till normalt upptag av kalcium. Det bidrar också till att bibehålla normal muskelfunktion.**
  • Vitamin K2 är viktigt för regleringen av kalcium i kroppen och bidrar till att bibehålla normal benstomme.**
  • Kisel är en naturlig komponent i benvävnad. duroLoges® osteo innehåller kisel i formen av en lättlöslig och porös kiseldioxid (Mesoporosil®).

**Kalcium, vitamin D och K2 bidrar till att bibehålla friska ben. Vitamin D bidrar till normal absorption/användning av kalcium och fosfor. Vitamin D bidrar till att upprätthålla normal muskelfunktion.

Om benskörhet, osteoporos, och duroLoges® osteo:

”Poröst ben”

Benskörhet, även kallat osteoporos som betyder poröst ben”, uppstår när kroppen förlorar mer benvävnad än den återskapar. Detta orsakas av obalans i nedbrytningen och uppbyggnaden av skelettet, något som över tid resulterar i att skelettets struktur förändras och benvävnaden blir mindre tät och hållfastheten försvagas. Konsekvensen blir att skelettet lättare bryts eller skadas, vilket ger upphov till så kallade osteoporosfrakturer.

”Den tysta sjukdomen”

Osteoporos kallas ofta för den dolda folksjukdomen eller ”den tysta sjukdomen”. Den kan utvecklas långsamt under flera år, ofta utan några tydliga symtom. Vanliga symtom kan vara ryggsmärtor och längdminskning. Med tiden blir skelettet svagare och risken för frakturer ökar, redan vid lindriga fallskador. I Sverige uppstår årligen uppemot 90000 benskörhetsfrakturer, varav 16000 höftledsfrakturer som svarar för över 20 miljarder i sjukvårdskostnader.

”Kvinnor drabbas oftare än män”

Skandinaviska kvinnor är bland de mest bensköra i världen, och kvinnor löper generellt högre risk än män att utveckla osteoporos. De har oftast lägre benmassa jämfört med män, och det sker en snabbare minskning av deras bentäthet i samband med klimakteriet, samt att de lever generellt längre än vad män gör. Varannan kvinna över 50 år löper risken att få osteoporosfraktur under sin livstid, vilket motsvarar 1 000 000 kvinnor bara i Sverige! Osteoporos är en del av åldrandet och antalet drabbade ökar i takt med en åldrande befolkning.

Riskfaktorer och förebyggande åtgärder

Bland de vanligaste riskfaktorerna för att utveckla osteoporos återfinns, rökning, alkholintag, vissa typer av läkemedel (exempelvis kortison), låg fysisk aktivitet, brist på vitamin D, samt andra sjukdomar eller tillstånd såsom reumatism, anorexi och glutenintolerans.

De förebyggande åtgärder som rekommenderas är fysisk aktivitet som motion och träning, att äta en kalciumrik kost, tillskott av vitamin D för att kunna tillgodogöra sig kalcium, samt att begränsa alkoholintaget och att sluta röka.

Vilken nytta kan duroLoges® osteo göra?

duroLoges® osteo kan bidra till ”god benhälsa” genom tillskott av vitala näringsämnen för bibehållandet av en normal benstomme. Produkten finner du i egenvårdshyllan på apotek, eller online.

 

duroLoges® osteo – för bibehållandet av en normal benstomme!

  • Kosttillskott för benstommen med kisel, kalcium, vitamin D och vitamin K.
  • Innehåller 4 viktiga näringsämnen för benmineraliseringen i en tablett.
  • Flexibel dosering efter individuellt behov – 1 till 2 tabletter per dag.
  • Tablett med brytskåra för dem som har svårt att svälja.

Rekommenderat dagligt intag:

Svälj 1 tablett dagligen tillsammans med tillräckligt med vätska, helst i samband med måltid; vid diet med låg kalciumhalt eller vid ökat kalciumbehov 2 tabletter dagligen.

Observera:

Kosttillskott ersätter inte en balanserad och varierad kost och en hälsosam livsstil. Den rekommenderade dosen får inte överskridas. Förvaras utom räckhåll för små barn. Tala med läkare om du tar blodförtunnande läkemedel. Förvara duroLoges® osteo på ett torrt ställe och inte över 25 grader. Skyddas mot direkt solljus.

 

Här kommer du att kunna ladda ner bipacksedeln för duroLoges® osteo. Välkommen åter!

duroLoges® osteo marknadsförs i en förpackningsstorlek:

60 filmdragerade tabletter som motsvarar 30-60 dagars bruk beroende på dagligt intag.

Ingredienser:

Kalciumkarbonat (kalcium), fyllnadsmedel: cellulosa, tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa; menakinon (vitamin K2 som MK-7), klumpförebyggande medel: polyvinylpyrrolidon, kalciumsalter av fettsyror; ytbehandlingsmedel: hydroxipropylmetylcellulosa; kolekalciferol (vitamin D3), kiseldioxid (Mesoporosil®).

Innehåll per dagsdos                       1 tablett / 2 tabletter                   % av RI*
Kalcium                                            500 mg / 1.000 mg                   62,5 % / 125 %
Kisel (Mesoporosil®)                         3,5 mg / 7 mg                                  ** / **
Vitamin K                                             50 μg / 100 μg                      66,7 % / 133,3 %
Vitamin D3                                           25 μg / 50 μg                         500 % / 1.000 %

*Referensintag
**RI ej fastställt

 

Referenser

1Jugdaohsingh R et al. Dietary silicon intake is positively associated with bone mineral density in men and premenopausal women of the Framingham Offspring cohort. J Bone Miner Res 2004; 19(2):297-307
2MacDonald HM et al. Dietary silicon interacts with oestrogen to influence bone health: evidence from the Aberdeen Prospective Osteoporosis Screening Study. Bone 2011; 50(3): 681-7
3Carlisle EM Silicon as an essential trace element in animal nutrition. Ciba found Symp 1986; 121: 123-39
4Seaborn CD und Nielsen FH. Dietary silicon and arginine affect mineral element composition of rat femur and vertebra. Biol Trace Elem Res 2002, 89(3): 239-50
5Seipel J. Silizium – Baustein des Lebens. NHKJ. 2018; 20(6): 20-23
6Jugdaohsingh R et al. Dietary silicon intake and absorption. Am J Clin Nutr 2002; 75(5): 887-93