Upptäck Flexiloges® – naturlig smärtlindring vid artros

Ditt liv är här och nu! Ta vara på det och fortsätt vara rörlig och aktiv.

Tyvärr hindras många av värkande leder och nedsatt ledfunktion. Den vanligaste ledsjukdomen är artros som drabbar var fjärde person över 45 år – ofta i knän, axlar och höfter.

Artros orsakar ofta konstant smärta som förhindrar ett aktivt liv och påverkar livskvalitén. Men det finns ett naturligt sätt att återfå rörligheten och återta ditt aktiva liv med hjälp av naturens kraft!

 

 „Djävulsk kraft” mot ledvärk!

Flexiloges® är ett traditionellt växtbaserat läkemedel* som innehåller extrakt av medicinalväxten djävulsklo.

”Djävulsklo” (Harpagophytum procumbens) har sedan länge använts inom naturmedicinen för att minska ledvärk och ledstelhet, då den tillskrivits smärtstillande, avsvällande och antiinflammatoriska egenskaper.

Extraktet utvinns ur växtens rot, men har fått sitt namn av den kloliknande frukten som växer ovan jord. Ursprungligen växer Djävulsklo i södra Afrika och har använts i generationer mot ledsmärta, inflammation, infekterade sår och för att förbättra matsmältningen.

Nyligen utkom en bibliografi som är baserad på nära 700 källor som publicerats under två århundraden, med slutsatsen att ”Djävulsklo är en av de bäst dokumenterade fytomedicinerna” (fyto kommer från grekiska phytón, som betyder ”växt”). En länk till bibliografin finns återfinns under fliken ”referenser” längre ner.

 

Vad är speciellt med Flexiloges®?

Ledsmärta, begränsad rörlighet, svullnad och rodnad i de drabbade lederna kan ha olika orsaker. Oavsett om artros, artrit eller andra reumatiska sjukdomar gör att varje rörelse gör ont, minskar livskvaliteten och skapar lidande.

Flexiloges® hjälper till att lindra ledsmärta genom att motverka inflammatoriska processer i leden. Ledens svullnad minskar och på lång sikt förbättras rörligheten igen. På detta sätt kan Flexiloges® hjälpa dig att återfå din rörlighet.

Det finns idag dock inget känt botemedel mot artros, utan den vanligaste rekommendationen är att försöka bromsa förloppet genom träning och sjukgymnastik. För en anpassad livstil finns runt om i landet professionell hjälp och vägledning att få via ett upplägg som kallas ”artrosskola”. Flexiloges® kan hjälpa till att komma igång med den långsiktigt viktiga träningen genom att bryta ”smärttröskeln”.

Flexiloges® har i tester visat sig tolereras väl även vid längre tids användning. Det standardiserade högdossextraktet har också i flertalet studier visat sig bidra till att minska behovet av andra smärtstillande medel och antiinflammatoriska läkemedel. (Se ”Referenser” för studiehänvisning).

I en av studierna noterades att det tog cirka 14 dagar innan effekten gjorde sig gällande. För att långsiktigt lindra smärta vid lätt ledförslitning bör därför Flexiloges® tas under en längre tid**, och ger inte den omedelbara effekt som kan uppnås från andra smärtstillande läkemedel.

* Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

** Om symtomen förvärras eller kvarstår efter 4 veckors behandling med Flexiloges® bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.

Flexiloges® rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år, och bör inte användas av gravida eller ammande kvinnor. Läs bipacksedeln noga före användande eller www.fass.se

Flexiloges® – Naturlig smärtlindring vid artros

 

  • Traditionellt växtbaserat läkemedel* – registrerat hos Läkemedelsverket
  • För lindring av smärta vid lätt ledförslitning (artros)
  • Välbeprövad från långvarigt användande
  • Säljs receptfritt på apotek
  • Filmdragerade tabletter med 480 mg standardiserat extrakt från Harpagophytum procumbens D. C. (djävulsklo)

Hur tas läkemedlet?

1 tablett morgon och kväll i samband med måltid. Tabletterna sväljes hela med ett halvt glas vatten.

Svaret på de vanligaste frågorna kring Flexiloges® återfinns på www.fass.se – se även direktlänk:

https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20090224000157

För ytterligare frågor vänligen se nedan, eller kontakta oss via kontaktformuläret som finns under ”Om Dr. Loges” > ”Kontakt

Innehåller Flexiloges® alkohol?

Alkohol används endast som ett extraktionsmedel för att erhålla extraktet av djävulsklorot. Under den efterföljande torkningsprocessen avdunstar den helt. Det finns ingen alkohol i Flexiloges®.

Finns det en tidsgräns för att ta Flexiloges®?

Nej, Flexiloges® tolereras oftast väl och kan tas tills du är fri från symtom. Läs dock bipacksedeln noga före användning. Om symtomen förvärras eller kvarstår efter 4 veckors behandling med Flexiloges® bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.

Varför innehåller Flexiloges® titandioxid?

Färgningen av kapslar och tabletter med titandioxid tjänar till att känna igen och minimera risken för förväxling med andra läkemedel. Dessutom erbjuder färgämnen ljusskydd för läkemedel. Titandioxid är ett vanligt färgämne i livsmedel och används exempelvis för att färga tuggummin. Titandioxid anses vara ofarlig för hälsan, den absorberas inte av människokroppen och utsöndras oförändrad.

Var tillverkas Flexiloges®?

Flexiloges® tillverkas i Tyskland enligt standarden för läkemedel –  GMP (”Good Manufacturing Practice”).

Är Flexiloges® samma produkt som Helaflex, som tidigare såldes i Sverige?

Ja, det är två olika varumärken för samma produkt. Helaflex har sitt ursprung i ett tidigare distributörssamarbete, men tillverkaren har hela tiden varit Dr. Loges + Co. GmbH. Sedan 2020 har Dr. Loges valt att sälja produkten under det egna varumärket Flexiloges®, och via egen organisation i Norden.

Bipacksedlarna avseende Flexiloges® finnas att ladda ner via Läkemedelsverkets hemsida:

För svensk version: https://docetp.mpa.se/LMF/Flexiloges%20film-coated%20tablet%20OTC%20PL_09001bee810b8dfc.pdf

För engelsk version: https://docetp.mpa.se/LMF/Flexiloges%20film-coated%20tablet%20ENG%20OTC%20PL_09001bee810b85fd.pdf

Flexiloges® marknadsförs i två förpackningsstorlekar:

60 filmdragerade tabletter som motsvarar 30 dagars bruk – nordiskt varunummer (vnr) 09 29 20

120 filmdragerade tabletter som motsvarar 60 dagars bruk – nordiskt varunummer (vnr) 09 92 44

Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är 480 mg extrakt (som torrt extrakt) från Harpagophytum procumbens D.C. (djävulsklo) radix,
motsvarande 2,1 – 2,4 g rot av djävulsklo. Extraktionsmedel: etanol 60 % (v/v).

Övriga innehållsämnen är: Laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hypromellos, magnesiumstearat, talk, titandioxid (E171), makrogol 6000, gul järnoxid (E172) och brun järnoxid (E172).

 

De publicerade kliniska studierna avseende effekten av extrakt från djävulsklo på ledstelhet, ledsmärta, artros och muskelvärk
är många. Sammanlagt har preparatet studerats på närmare 5 000 patienter med led-och muskelbesvär. Här nedanför redovisas ett urval av dessa.

Nyligen utkom en bibliografi som är baserad på nära 700 källor som publicerats under två århundraden, med slutsatsen att ”Djävulsklo är en av de bäst dokumenterade fytomedicinerna” (fyto kommer från grekiska phytón, som betyder ”växt”). Publikationen heter ”From Bush Medicine to Modern Phytopharmaceutical: A Bibliographic Review of Devil´s Claw”, och den kan du ta del av här: https://www.mdpi.com/1424-8247/14/8/726 

Du kan också läsa mer om Flexiloges och Djävulsklo på Naturbiblioteket.se, en oberoende faktasajt om läkeörter, växtläkemedel och kosttillskott med senaste nytt om forskning och nyheter inom växtmedicin: https://naturbiblioteket.se/aktuellt/flexiloges-naturlig-hjalp-vid-artros/ . Där återfinns även en nedladdningsbar sammanfattning av de studier som är listade nedan: https://naturbiblioteket.se/wp-content/uploads/Flexiloges-webb.pdf

Studiereferenser
1. Abramson SB. Nitric oxide in inflammation and pain associated with osteoarthritis. Arthritis Research & Therapy 2008; 10 Suppl 2.
2. Abramson SB, Attur M. Developments in the scientific understanding of osteoarthritis. Arthritis Research & Therapy 2009; 11: 227.
3. Anauate MC, Torres LM, Veríssimo de Mello SB. Effect of Isolated Fractions of Harpagophytum procumbens D.C. (Devil’s Claw)
on COX-1, COX-2 Activity and Nitric Oxide Production on Whole-Blood Assay. Phytother Res 2010; 24: 1365–1369.
4. Anonymous. Harpagophytum procumbens (Devil’s Claw). Alternative Medicine Review 2008; Volume 13, Number 3, pp 248–252.
5. Bélaiche P. Étude clinique de 630 cas d’arthrose traits par le nébulisant aqueux d’Harpagophytum procumbens (Radix).Conférence
faite au III Congrès International de Phytothérapie à Paris, Octobre 1981.
6. Brendler T, Gruenwald J, Ulbricht C, Basch E. Devil’s Claw (Garpagophytum procumbens DC): An evidence-based systematic review by the Natural Standard Research Collaboration. Journal of Herbal Pharmacitherapy 2006; vol 6(1).
7. Brien S, Lewith GT, McGregor G. Devil’s Claw (Harpagophytum procumbens) as a treatment for osteoarthritis:
A reviw of efficacy and safety. The Journal of Alternative abd Complementary Medicine 2006; vol 12, no 10, pp 981-993.
8. Cameron M, Gagnier JJ, Little CV, Parsons TJ, Blümle A, Chrubasik S. Evidence of effectiveness of herbal medicinal products in
the treatment of arthritis. Phytotherapy research 2009; 23: 1497-1515.
9. Chantre P, Cappelaere A, Leblan D, Guedon D, Vandermander J, Fournie B. Efficacy and tolerance of Harpagophytum procumbens versus diacerhein in treatment of osteoarthritis. Phytomedicine 2000; vol 7(3), pp 177-183.
10. Chrubasik S, Zimpfer CH, Schütt U, Ziegler R. Effectiveness of Harpagophytum procumbens in treatment of acute low back pain.
Phytomedicine 1996; vol 3(1), pp 1-10.
11. Chrubasik S, Thanner J, Künzel O, Conradt C, Black A, Pollak S. Comparison of outcome measures during treatment with the proprietary Harpagophytum extract Doloteffin® in patients with pain in the lower back, knee or hip. Phytomedicine 2002; 9: 181-194.
12. Chrubasik S, Junck H, Breitschwerdt H, Conradt Ch, Zappe H. Effectiveness of Harpagophytum extract WS 1531 in the treatment of exacerbation of low back pain: a randomized, placebo-controlled, double-blind study. European Journal of Anaesthesiology 1999; 16: 118-129.
13. Chrubasik S, Schmidt A, Junck H, Pfisterer M. Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit von Teufelskrallenwurzelextrakt bei rückenschmerzen: Erste ergebnisse einer therapeutischen kohortenstudie. Forsch Komplementärmed 1997, 4: 332-336.
14. Cordier W, Steenkamp V. Drug interactions in African herbal remedies. Drug Metab Drug Interact 2011; 26(2).
15. Eklund Å. Harpagophytum procumbens – Djävulsklo. Institutionen för läkemedelskemi, Avdelningen för farmakognosi, Uppsala universitet, 2006.
16. Frerick H, Biller A, Schmidt U. Stufenschema bei coxarthrose. Doppelblindstudie mit Teufelskralle. Kassenartzt 2001; 5: 31-34.
17. Frerick H, Biller A, Schmidt U. Double-blind study with Devil’s claw – graduated treatment regimen in osteoarthritis of the hip.
Interdisciplinary Medical Research Organisation, Cologne and Dr. Loges + Co GmbH Arzneimittel, Winsen.
18. Gagnier JJ, Chrubasik S, Manheimer E. Harpgophytum procumbens for osteoarthritis and low back pain: A systematic review.
BMC Complementary and Alternative Medicine 2004; 4: 13.
19. Gagnier JJ, van Tulder MW, Berman B, Bombardier C. Herbal Medicine for Low Back Pain. A Cochrane Review. Spine 2007; 32(1): 82-92.
20. Georgiev MI, Alipieva K, Orhan IE. Cholinesterases inhibitory and antioxidant activities of Harpagophytum procumbens from in vitro systems. Phytotherapy research 2011 (Wiley Online Library).
21. Göbel H, Heinze A, Ingwersen M, Niederberger U, Gerber D. Harpagophytum-extrakt LI 174 (Teufelskralle) bei der Behandlung unspezifischer Rückenschmerzen. Schmerz 2001; 15: 10-18.
22. Haglund O. Djävulsklo – ett spännande alternative vid ledbesvär. Medicinsk access 2009; 1: 44-47.
23. Haglund O. Artros – den dolda folksjukdomen. Medicinsk access 2008; 6: 20-26.
24. HancockCM, Riegger-Krugh C. Modulation of Pain in Osteoarthritis. The Role of Nitric Oxide. Clin J Pain 2008; 24(4): 353-365.
25. Kaszkin M, Schneider B, Loew D. Kasuistik: Hoch dosieerter Harpagophytum-Spezialextrakt zur Remissionserhaltung des Morbus Chrohn. Ärzlezeitschrift für Naturheilverfahren 2004; 45(2): 102-106.
26. Laudahn D, Walper A. Efficacy and tolerance of Harpagophytum extract LI 174 in patients with chronic non-radicular back pain.
Phytotherapy research 2001; 15: 621-624.
27. Pinget M, Lecomte A. Die Wirkung der “Harpagophytum Arkocaps” bei degenerativen Rheuma. Naturheilpraxix 1997; 2.
28. Roman-Blas JA, Jimenez SA. NF-kappaB as a potential therapeutic target in osteoarthritis and rheumatoid arthritis. OsteoArthritis and Cartilage 2006; 14: 839-848.
29. Schendel UM. Arthrose-Therapie: Verträglich geht es auch. Studie mit Teufelskrallenextrakt. Der Kassenarzt 2001; 29/30: 36-39.
30. Schmelz H, Haemmerle HD, Springorum HW. Analgetische Wirksamkeit eines Teufelskrallenwurzel Extraktes bei verschidenen chronischdegenerativen Gelenkerkrankungen. Rheumatherapie mit Phytopharmaka. Stuttgart. Hippokrates 1997; 86-89.
31. Stoltz Denner S. A review of the efficacy and safety of Devil’s Claw for pain associated with degenerative musculoskeletal diseases, rheumatoid, and osteoarthritis. Holistic Nursing Practice 2007; July/August: 203-207.
32. Warnock M, McBean D, Suter A, Tan J, Whittaker P. Effectiveness and safety of Devil’s Claw tablets in patients with general rheumatic disorders. Phytotherapy Research 2007; 21: 1228-1233.
33. Wegener T, Lüpke NP. Treatment of patients with arthrosis of hip or knee with an aqueous extract of devil’s claw
(Harpagophytum procumbens DC.). Phytotherapy Research 2003; 17(10): 1165-1172.
34. Vlachojannis J, Roufogalis BD, Chrubasik S. Systematic review on the safety of Harpagophytum preparations for osteoarthritic and low back pain. Phytotherapy Research 2008; 22: 149-152.

Vad är ett traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL)?

Traditionella växtbaserade läkemedel är en undergrupp till växtbaserade läkemedel. För traditionella växtbaserade läkemedel finns inga krav på vetenskapliga data. Det räcker med att det finns en lång tradition och erfarenhet av läkemedlets effekt. Det ska vara bevisat att de inte är skadliga. Läkemedlen kräver ingen diagnos, ordination eller överinseende från en läkare och ska endast användas för egenvård. För att läkemedlet ska räknas som traditionellt ska de haft en medicinsk användning i minst 30 år, varav minst 15 år inom EU.

Källa: Fass för Vårdpersonal

Mer information finns på Läkemedelsverket webbplats: https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/vaxtbaserad-lakemedel-och-naturlakemedel