Spirulinaextrakt
(Spirimmun®)

Spirulinaextrakt
(Spirimmun®)

Spirulina-alger har använts som näringskälla i nästan 1 000 år. Nya vetenskapliga rön visar att preparat gjorda av spirulinaalger kan ge ett viktigt och värdefullt bidrag till att bibehålla hälsan – i synnerhet polysackariderna som de innehåller bidrar till de positiva effekterna.

Spirulina-alger tillhör gruppen blågröna alger och är kända som Spirulina platensis eller Arthrospiraplatensis. Ur biologisk synvinkel tillhör dessa mikroalger cyanobakterierna och förekommer i både sötvatten och saltvatten. De växer i en spiral och innehåller en stor mängd klorofyll. Spirulina-algen var förmodligen en av de första levande varelserna på jorden som producerade syre vid syntetisering av organiskt material.

Spirimmun®: Fraktionerat specialextrakt från spirulina-alger

Det unika och patenterade extraktet av denna alg (Spirimmun®) utvecklades vid "National Center for Natural Products Research vid University of Mississippi" och har utforskats intensivt där i mer än 20 år. Den består av flera sockerarter, så kallade polysackarider, med hög molekylvikt. En patenterad tillverkningsprocess separerar de komplexa polysackariderna, överlever magsyra och gör det möjligt för dem att utveckla sin fulla prestationsprofil i tarmen.

Det speciella extraktet som finns i immunLoges® kapslar och immunLoges® juice kan, tack vare den unika tillverkningsprocessen, förbättra upptaget i kroppen och göra de bioaktiva ingredienserna tillgängliga i höga koncentrationer.