Vitamin D
(kolekalciferol)

Vitamin D
(kolekalciferol)

"Solvitaminet"

Vitamin D kan tillföras genom maten och bildas i huden genom exponering för solen. Att täcka behovet är svårt, särskilt när det är lite solexponering. Ett kosttillskott med vitamin D kan därför vara särskilt användbart under de mörka vintermånaderna.

Vilken funktion har vitamin D i kroppen och för hälsan?

Vitamin D fyller många funktioner i ämnesomsättningen. Dess betydelse för kalcium- och fosfatbalansen är förvisso mest känd: ett utgångsämne (prekursor) för vitamin D omvandlas till den hormonellt aktiva substansen 1,25-dihydroxi-vitamin D i levern och njurarna. Detta hormon säkerställer att kroppen kan absorbera tillräckligt med kalcium och fosfor genom mag-tarmkanalen.

Vitamin D stödjer:

  • Absorption och utnyttjande av kalcium och fosfor
  • Bevarandet av ben och tänder
  • Muskelfunktionen
  • Celldelning
  • Immunförsvaret

Vad är det rekommenderade intaget av vitamin D?

Beroende på åldersgrupp krävs 10 till 20 µg vitamin D per dag, enligt uppskattningar från German Nutrition Society (DGE).

Vad är speciellt med vitamin D?

Vitamin D kan erhållas via mat, men det är också det enda vitamin som kroppen producerar själv. För att göra detta måste huden dock exponeras för solen. För att uppnå detta är det lämpligt att vistas i solen i minst en halvtimme varje dag på sommaren. Aktuella siffror från German Nutrition Society (DGE) visar att endast en relativt liten del av vitamin D tas upp genom maten och att det mesta av behovet måste täckas av solljus. I princip kan kroppen även lagra vitamin D i fettväven på sommaren och sedan göra det tillgängligt på vintern.

Hur är D-vitaminförsörjningen?

Enligt aktuella näringsrapporter får barn endast i sig 1 till 2 µg dagligen och ungdomar och vuxna endast 2 till 4 µg D-vitamin genom kosten. National Consumption Study II bekräftar den otillräckliga tillgången genom näring:

Totalt uppnår 82 % av männen och 91 % av kvinnorna inte det rekommenderade dagliga intaget av vitamin D.
Andelen är högst bland ungdomar och unga vuxna (> 86 % för män, > 96 % för kvinnor) och seniorer (94 % för män, 97 % för kvinnor) (NVSII).

Det är därför desto viktigare med kroppens egen produktion med hjälp av solens ultravioletta B (UV-B) strålar. Detta lyckas dock ofta inte: Enligt undersökningen "Study on Adult Health in Germany" (DEGS) tillfördes 60 % inte tillräckligt, och cirka 30 % av de vuxna hade till och med serumkoncentrationer <30 nmol / l 25 -Hydroxi-vitamin D och tillfördes därför inte bara otillräckligt, utan hade även D-vitaminbrist.

Hur kan man tillgodose behovet av vitamin D?

Få livsmedel innehåller betydande mängder vitamin D – de flesta av dem är av animaliskt ursprung. Det handlar framför allt om fisk med hög fetthalt som lax, sill eller makrill och i mycket mindre utsträckning lever, margarin (berikat med vitamin D), äggulor och flera matsvampar.

På sommaren kan solexponering för hela kroppen producera upp till 250 mikrogram av vitaminet dagligen, för vilket en halvtimmes solande skulle räcka. Under resten av året gäller dock följande: Bara på grund av det geografiska läget i Norden står solen ofta inte tillräckligt högt på himlen mellan oktober och mars/april för att förse huden med nödvändiga UV-B-strålar. Dessutom tillbringar många människor mycket tid i byggnader och inte i frisk luft på grund av arbete och fritid. För att säkerställa adekvat vård rekommenderar DGE att du exponerar ditt ansikte, händer och armar för solen två till tre gånger i veckan mellan mars och oktober, utan täckning och utan solskydd. Solbränna bör dock undvikas. Som en del av en balanserad kost kan därför kosttillskott med vitamin D bidra till att förse kroppen med tillräckligt med vitamin D.

Vilka befolkningsgrupper löper en ökad risk för otillräcklig D-vitamintillförsel?

Äldre: Med stigande ålder minskar egenproduktionen av vitamin D. Huden tappar sedan gradvis förmågan att syntetisera vitamin D så effektivt som nödvändigt. Dessutom har njurarna mindre förmåga att omvandla vitamin D till den aktiva formen med åldern. Därför har framför allt äldre människor sämre tillgång till vitaminen.
Kvinnor som sällan utsätter sig för solen, till exempel för att de bär slöjor, långa klänningar eller huvudbonader: På grund av bristen på eller minskad kontakt med solen finns det en risk att huden inte kommer att kunna syntetisera tillräckliga mängder av vitamin D.
Människor med mörk hy: Pigmentet melanin minskar hudens förmåga att producera vitamin D när den utsätts för solljus. I vår del av världen måste människor med mörk hy därför vistas längre i solen för att syntetisera den nödvändiga mängden vitamin D.
Vegetarianer och veganer: Naturliga källor till vitamin D genom maten är främst animaliska produkter som fisk eller lever. Vegetarianer och veganer har inte dessa viktiga källor till vitamin D.
DGE uppger att det rekommenderas att personer i dessa riskgrupper tar ett kosttillskott med vitamin D för att säkerställa tillgången på D-vitamin.

Visste du redan?

DEGS-studien förutsätter ett adekvat försörjningstillstånd med en serumhalt av 25-hydroxi-vitamin D på minst 50 nmol/l. Andra specialistföreningar (t.ex. American Geriatric Association, International Osteoporosis Foundation, Canadian Osteoporosis Society och US Endocrine Society) definierar en högre serumkoncentration för tillräcklig D-vitamintillförsel, nämligen 75 nmol/l 25-hydroxivitamin D1.