Vitamin K

Vitamin K

Vitamin för blodkoagulering och benhälsa

Vitamin K är särskilt involverat i benmineralisering och blodkoagulering. Förutom mat som är rik på vitamin K kan även kosttillskott med vitamin K bidra med god tillförsel.

Vilken funktion har vitamin K i kroppen och för hälsan?

Vitamin K är inblandat i bildandet av proteiner som påverkar blodets koagulering (faktorer II, VII, IX och X samt proteinerna C, S och Z). Vitamin K stöder också produktionen av olika proteiner för ben, plasma och njurar. Det förekommer naturligt i mat som fyllokinon (vitamin K1) och menakinon (vitamin K2).

Vitamin K är särskilt involverat i följande metaboliska processer:

  • Benmetabolism
  • Blodkoagulering

Vad är det rekommenderade intaget av vitamin K?

Enligt German Nutrition Society (DGE) är det rekommenderade intaget av vitamin K 60 µg/dag för kvinnor (från 51 års ålder: 65 µg) och för män 70 µg/dag (från 51 års ålder: 80). Ungdomar från 13 år och äldre behöver 50 µg/dag. Behovet förändras inte under graviditet och amning.

Hur är vitamin K-försörjningen i befolkningen?

Det genomsnittliga intaget av vitamin K är 76 µg/dag för män och 71 µg/dag för kvinnor (DGE Nutrition Report 2012). Det gör att tillgången på vitamin K är bra i genomsnitt.

Hur kan du tillgodose behovet av vitamin K?

Vitamin K förekommer naturligt främst i gröna grönsaker (30 - 800 µg / 100 g). Anmärkningsvärda mängder vitamin K finns också i mjölk och mejeriprodukter, muskelkött, ägg, spannmål, frukt och andra grönsaker.

Kosttillskott med vitamin K kan – som en del av en balanserad kost – också bidra till K-vitaminintaget.

Vilka befolkningsgrupper löper en ökad risk för otillräckligt vitamin K-intag?

Nyfödda och spädbarn ges profylaktisk vitamin K efter födseln på grund av otillräcklig transport av vitamin K genom moderkakan. På så sätt kan förlossningsblödningar som ofta observerats tidigare undvikas.
Äldre personer kan ha ett ökat behov av vitamin K till följd av malabsorption eller medicinering.
I åldersgruppen ungdomar och unga vuxna (15 till 24 år) uppnås inte det uppskattade värdet för det rekommenderade intaget av vitamin K (Nutrition Report 2012).

I dessa fall kan ett näringstillskott med vitamin K vara användbart.

Visste du redan?

Bakterier i den mänskliga tarmen producerar också vitamin K2. Det är dock ännu inte klart om detta bakteriellt bildade vitamin också kan bidra till att täcka människors behov av vitamin K.