Zink

Zink

Stöd för många metaboliska funktioner

Zink är ett av de viktigaste spårämnena för människokroppen. Det ger ett avgörande bidrag till funktionen hos många metabola processer. Behovet kan vanligtvis tillgodoses med en balanserad kost, särskilt med animaliska livsmedel. Ändå har cirka 20 - 30 % av befolkningen otillräckliga intagsmängder.

Vilken funktion har zink i kroppen och för hälsan?

Zink finns i alla kroppsvävnader och kroppsvätskor och ser till att olika metabola funktioner löper smidigt i människokroppen. Listan över viktiga funktioner hos zink är lång, bland annat stöder zink

  • Kognitiv funktion
  • DNA-syntes
  • Fertilitet och reproduktion
  • Immunförsvarets funktion

Zink spelar också en roll i syra-basmetabolismen och metabolismen av makronäringsämnen, i synnerhet kolhydrat- och fettsyrametabolismen. Zink hjälper också till att underhålla ben, hår, naglar och hud, kan skydda celler från oxidativ stress, påverkar testosteronnivåerna i blodet och stöder synen.

Vad är det rekommenderade intaget av zink?

Under 2019 reviderade German Nutrition Society (DGE) sina zinkrekommendationer och gjorde dem mer individualiserade. Zinkbehovet mäts utifrån ålder, kön och, hos vuxna, även på det så kallade fytatintaget. I växter fungerar fytater som lagringsform för fosfor och andra mineraler som växten behöver för att gro (särskilt i spannmål och baljväxter). Fytater binder dock zink i den mänskliga tarmen och minskar därmed zinkabsorptionen.

Hur ser zinkintaget ut?

Mätt mot referensvärdena för DGE är intaget av zink för befolkningen i genomsnitt bra. Män får i sig i genomsnitt 12,2 milligram och kvinnor 9,7 milligram av spårämnet genom kosten. Medelvärdena säger dock bara något om individens intag i begränsad omfattning. I Tyskland, till exempel, enligt National Consumption Study II (NVSII), nådde 32 % av männen och 21 % av kvinnorna inte de rekommenderade intagsnivåerna.

Hur kan du tillgodose ditt intag av zink?

Zink förekommer naturligt i betydande mängder, särskilt i vissa animaliska produkter som kött, mjölk, fisk och ägg. Till exempel kan cirka 250 gram nötkött täcka det dagliga behovet av zink. Fullkorn, baljväxter och nötter är också bra källor till zink.

Kosttillskott som innehåller zink - som en del av en balanserad kost - kan också bidra till att uppnå de rekommenderade intagsnivåerna. Detta kan vara ett bra alternativ, särskilt för personer som helt eller delvis avstår från animaliska produkter.

Vilka befolkningsgrupper löper ökad risk för otillräckligt zinkintag?

Äldre människor får ofta inte tillräckligt med zink från kosten, särskilt om de har ihållande aptitlöshet.
För veganer och vegetarianer, eftersom de klarar sig utan vissa eller alla animaliska livsmedel, utelämnas viktiga källor till zink.
Hos idrottare kan utsöndringen av zink i svett och urin öka, vilket kan öka behovet av zink.

Visste du redan?

Kroppen innehåller inga stora zinkförråd som den kan falla tillbaka på vid otillräcklig tillförsel. En kontinuerlig tillförsel av zink är därför nödvändig.