Leder

Leder

Utan leder skulle vår rörlighet vara väldigt begränsad – det är med hjälp av lederna som vi kan utföra rörelser, alltifrån att cykla, skära frukt till att krama om våra nära och kära. I vår vardag är denna mångsidiga funktionalitet en självklarhet för oss. Först när lederna orsakar smärta märker vi av det.

Vad du kan göra för dina leder så att du behåller din rörlighet

Det finns mer än hundra leder i vår kropp. Med hjälp av lederna så ansluter våra ben till varandra och bildar rörliga anslutningspunkter mellan de stabiliserande benen. För att benytorna inte ska skava mot varandra vid varje rörelse är de täckta med ett slätt lager av brosk. Det fungerar som ett elastiskt skydd och stötdämpare som främjar mjuka rörelser.

Ledinflammation och förslitning av lederna, men även vissa sjukdomar, kan försämra ledfunktionen.

 

Orsakerna och symtomen varierar beroende på typ av sjukdom:

 

Artros

Artros eller ledsvikt är namnet på en åldersrelaterad, gradvis ökande nedbrytning av brosket i lederna. Konsekvensen är ofta smärta och begränsad rörlighet. De vanligast drabbade lederna är knän, höfter, axlar samt fingrar och rygg. Artros kan uppstå som ett resultat av tidigare skada eller överbelastning av leden. Små broskfragment kan utvecklas, vilket främjar en inflammatorisk reaktion. Immunsystemet aktiverar enzymer som angriper och bryter ned ledbrosk. Broskets förmåga att återbildas hos vuxna är mycket låg. Därför är det extra viktigt att motverka utvecklingen av artros i ett så tidigt skede som möjligt – helst innan smärta uppstår.

 

Artrit

Den kroniska och inflammatoriska sjukdomen reumatoid artrit, visar en liknande klinisk bild. Denna drabbar främst ledens insida (synovialis) och ofta flera leder samtidigt. Ett gradvis, progressivt förlopp är typiskt, som på långsiktig kan förstöra leden. Orsaken är troligen en autoimmun process. Tidigare kallades dessa symtom ofta som reumatism. Men eftersom termen är mycket vag och beskriver en stor grupp av mycket olika smärttillstånd i rörelseapparaten, används den allmer sällan.

 

Artros förväxlas ofta med artrit. Artrit är inflammation i en eller flera leder. Artros kan förvisso också åtföljas av faser av akuta inflammatoriska tillstånd, men typiskt sett utlöses artrit av infektioner, immun- eller ämnesomsättningssjukdomar – och inte av slitage, som är fallet med artros. Artros åtföljs ofta av svullnad av den drabbade leden, rodnad och ledvärk. 

 

Gikt

Gikt är också smärtsamt, och är en metabol sjukdom som orsakas av ansamling av urinsyrakristaller i lederna. Detta kan i sin tur leda till ledinflammation.

Hur naturmedicin kan stödja din ledfunktion:

Det finns ett antal naturliga preparat för att stödja ledhälsa. Exempel på dessa är Flexiloges®, curcumin-Loges®, duroLoges®osteo, tendoLoges® och curcumin-Loges® plus Boswellia, som på olika sätt främjar rörelseapparaten – muskler, leder och skelett - även kallat det muskuloskeletala systemet.

Hur naturmedicin kan stödja din ledfunktion

Det finns ett antal naturliga preparat för att stödja ledhälsa. Exempel på dessa är Flexiloges®, curcumin-Loges®, duroLoges®osteo, tendoLoges® och curcumin-Loges® plus Boswellia, som på olika sätt främjar rörelseapparaten – muskler, leder och skelett.